TIPS.

 

 

 

 

Her kommer det en overskrift..

Hjelpe tekst

 

 

 

Her kommer det en overskrift..

Hjelpe tekst

 

 

 

Her kommer det en overskrift..

Hjelpe tekst

 

 

 

 

 

Tannlegebehandling.

 

Diagnosen MCTD fører til at utgifter til tannbehandling dekkes etter refusjonstakster fastsatt av det offentlige. Tannlegen søker refusjon direkte fra HELFO. Det er likevel slik at kostnadsdekningen er begrenset oppad til standardtaksten som til enhver tid gjelder i den offentlige tannhelsetjenesten. Tannlegens honorartakst er ofte høyere enn standardtaksten. Dersom honorarkostnadene er høyere enn det HELFO refunderer, må pasienten selv betale mellomlegget. 

 

Da tannpleier ikke har refusjonsrett, må ansvarlig tannlege signere regningen for behandling hos tannpleier, før refusjonskravet sendes HELFO.

 

Henviser til HELFOs A-LISTE, KODE BBI. Blandet bindevessykdom. Kollagensykdommer.

 

 

 

Hei kjære leser.

Har du tips og råd,vær snill å send det til oss.

 

webmaster@mctd.no