ÅRSMØTE 2013 MCTD NORGE

Dato      :              26.oktober 2013, kl 1400-1700

Sted      :              Restaurant Louise, Aker Brygge, Oslo

Tilstede:              Anne Seljelund (leder), Karianne Bogstad Larsen (nestleder), Sylvi Riis (styremedlem) og Eli Ingebrigtsen

 

Innledning

Anne ønsket velkommen, og alle godkjente innkallelsen.

Møtet ble publisert på hjemmesiden vår mctd.no og på Facebook-gruppen til MCTD Norge.

Alle som var til stede har møtt hverandre tidligere, så vi trengte ingen presentasjonsrunde eller mer

informasjon om MCTD Norge.

Medlemsliste ble forelagt. Per dags dato er det 12 medlemmer og 5 støttemedlemmer. Dette er

registrerte betalende medlemmer/støttemedlemmer. På vår Facebook-gruppe er det per dags dato

61 medlemmer.

 

Årsregnskap og årsberetning

Organisasjonen har foreløpig ikke noe formelt regnskap, da det ikke har vært annet enn innbetalinger av medlemskontingent. Anne har selv stått for utgifter til noen få frimerker og det det har kostet å ha domene-navnet/hjemmesiden, per dags dato kr 235,-. Hun skal få dekket sine kostnader for domene-navnet.

Organisasjonen hadde kr 7661,- på kontoen den 31.12.12. Per dags dato er saldoen kr 10210,-.

 

Årsberetning 2012 ble i sin helhet lest opp, og publiseres på mctd.no.

 

Informasjon om mestringskurs 2014

Det vil bli avholdt mestringskurs i regi av Lærings-og Mestringssenteret på Rikshospitalet for vår diagnose-gruppe høsten 2014. Kurset går over 2 dager. Forbehold om at det blir nok påmeldte.

Personer som tidligere har vært på mestringskurs, kan søke om å delta på nytt kurs når det er gått 2 år siden de deltok sist.

 

Informasjon om saker styret jobber med

- Mestringskurs (se egen sak).

- Søknad om midler fra ExtraStiftelsen. Det kan søkes om midler til forebygging, forskning og rehabilitering. Anne har vært i kontakt med dr Gunnarsson vedrørende søknad til forskning. Vi skal også prøve å lage en søknad innen rehabilitering.

- Vi har i flere år prøvd å få til et samarbeid med Revmatikerforbundet, men det har vært dårlig med respons. Vi fortsetter å prøve.

 

Utdeling av giro årskontingent

Medlemskontingent er satt for 2014: kr 250,- for medlem og kr 150,- for støttemedlem.

Betalingsfrist 31.12.13

 

Valg av styremedlemmer

Det er valg av nestleder og styremedlemmer.

Anne Seljelund ble på årsmøtet 2012 valgt for 2 år.

Styremedlem Mari Levkowets Gunnerød ønsket ikke gjenvalg og takker for seg i styret.

 

Valget ble enstemmig som følger:

Karianne Bogstad Larsen – nestleder 2 år

Sylvia Riis – styremedlem 2 år

Laila Anita Iversen – styremedlem 2 år

Trine Harang Larsen – styremedlem 1 år (ny)

 

Eventuelt

Vi har fått spørsmål om medlemsfordeler, det har vi ikke per dags dato.

Anne har kjøpt hus i Spania med utleie muligheter, hun tilbyr rabatt til medlemmer. Mer informasjon om huset kommer når hjemmesiden for huset er klart.

Er det noen som har en jobb eller gode kontakter som kan hjelpe oss med avtale til medlems-fordel ?

 

 

Neste treff blir lørdag 8.februar 2014 kl 1400-1700 på Louise, Aker Brygge

 

 

 

___________________________                                      ____________________________

Karianne Bogstad Larsen, nestleder                                      Sylvia Riis, styremedlem

 

 

___________________________                                      ____________________________

Laila Anita Iversen, Styremedlem                                           Trine Harang Larsen, styremedlem

 

 

____________________________________________

Anne Seljelund, leder