Agenda 2013

Årsmøte 2013

26.oktober - Kl: 14:00 - 17:00

 

Møte innkalt av: Anne Seljelund

 

Møtedeltakere: Møtedeltakerliste

Ta med: Godt humør og pågangsmot

 

 

kl. 14:00 – 14:15 Innledning

Kort presentasjonsrunde Alle

- Velkommen Anne Seljelund

- Informasjon om MCTD Norge

- Formaliteter

- Medlemsliste

 

kl. 14:15 – 14:30 Årsregnskap og årsmelding Anne Seljelund

Gjennomgang og godkjenning Medlemmer

 

kl. 14:30 – 14:45 Informasjon om eget mestringskurs i regi av Rikshospitalet i 2014.

Informasjon Anne Seljelund

kl. 14:45 – 15:00 Informasjon om saker styret jobber med.

Informasjon Anne Seljelund

kl. 15:00 – 15:15 Utdeling av giro årskontingent Nestleder

 

Kl. 15:15 – 15:30 Valg av styremedlemmer

 

kl. 15:30 – 15:45 Eventuelt Alle

kl. 15:45 – 17:00 Erfaringsutveksling / Sosial del

 

Åpen og uformell prat Alle

Alle medlemmer må forholde seg til organisasjonens vedtekter.

 

 

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus