AGENDA

 

Årsmøte 2011

15.10-2011

kl. 14:00 – 17:00

 

Møte innkalt av: Anne Seljelund

 

Møtedeltakere:          Møtedeltakerliste

Ta med:                      Godt humør og pågangsmot

 

 

kl. 14:00 – 14:15

Innledning

Kort presentasjonsrunde                       Alle

- Velkommen                                       Anne Seljelund

- Informasjon om MCTD Norge

- Formaliteter 

- Medlemsliste                                     

 

 

kl. 14:15 – 14:30

Årsregnskap                               Anne Seljelund

Gjennomgang og godkjenning              Medlemmer

 

 

kl. 14:30 – 14:45

Informasjon om eget mestringskurs i regi av Rikshospitalet

Informasjon                                       Anne Seljelund

kl. 14:45 – 15:00

Informasjon om dialog med Norsk Revmatikerforbund

Informasjon                                       Anne Seljelund

 

kl. 15:00 – 15:15

Utdeling av giro årskontingent                      Nestleder

        

 

 

kl. 15:15 – 15:30

Eventuelt                            Alle

kl. 15:30 – 17:00

Erfaringsutveksling / Sosial del

Åpen og uformell prat                      Alle

 

Ekstra instruksjoner:

 

Det oppfordres til å verve nye medlemmer og støttemedlemmer.

 

 Alle medlemmer må forholde seg til organisasjonens vedtekter.